Strandvangen 33
5300, Kerteminde
Telefon: 6532 4380
E-mail: info@sw3541.smart-web.dk
CVR-nummer: 1966 1296
Web: XLweb

Dansk


S.Tygesen Energi lancerer på det danske marked 
Præfabrikerede transformerfundamenter


Hver kassette er dækket af spaltedæksler af beton. For væskefordeling mellem kassetterne, er der drænhuller på kassetternes fire sider forsynet med gummi-pakninger. Når kassetterne er lagt på plads, kobles disse sammen med et eller flere rør.

Spar tid og penge

Leveringstid, præcision og omkostningseffektivitet er tre væsentlige nøgleord, når en transformerstation eller et tilsvarende el-anlæg skal nyetableres eller ombygges. I den forbindelse er traditionelle metoder som støbning af betonfundamentet ofte en usikkerhedsfaktor, da det tager lang tid, er afhængig af vejret samt medfører behov for ekstra mandskabsgrupper på arbejdspladsen.

Fundamenterne sammensættes af standard-kassetter i 2 forskellige størrelser, som kan kombineres,hvorved man opnår stor fleksibilitet i størrelsen på det endelige fundament.
Herudover har fundamentet en funktion som olieopsamlingskar, som honorerer Sikkerhedsstyrelsenskrav omkring olieopsamling i anlæg med oliebærende enheder
f.eks transformere, reaktorer og slukkespoler indeholdende mere end 1000 l olie. 

En produktiv løsning
Ingen spildtid brugt på støbning af fundamentet

En omkostningseffektiv løsning

Markant færre omkostninger til personale og maskineri

En fleksibel løsning

Modulopbygning tilpasses alle behov

En hurtig løsning

 

En miljørigtig løsning
Lever op til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om miljøbeskyttelse

En brandhæmmende løsning
Transformerfundamentets opdelte kassettekonstruktion kombineret med spaltedækslet giver en meget effektiv brandslukkende effekt. Spalterne er netop store nok til hurtigt at kunne absorbere lækkende olie, men samtidig små nok til ikke at tillade oxygen at trænge ind. Således vil enhver potentiel brand blive hæmmet.

Kontakt os for et attraktivt tilbud tilpasset jeres præcise behov. Det er også muligt
at downloade produkttegninger her på siden, som specificerer de forskellige modulopbygningsmuligheder.


Principtegning

Monteringsvejledning

Tegning med stykliste